Konferencja w Warszawie 30.09.2022

30.09.2022 Warszawa
Przedstawiciele Dimash Kudaibergen Fanklub Polska na konferencji „30 rocznica relacji dyplomatycznych między Kazachstanem i Polską”

W ramach obchodów 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Republiką Kazachstanu a Rzeczpospolitą Polską odbyła się naukowo-praktyczna konferencja poświęcona zachodzącym w Kazachstanie przemianom oraz Orędziu Prezydenta Kasym-Żomarta Tokajewa do Narodu Kazachstanu z dnia 1 września 2022 r. pt.„Sprawiedliwe państwo. Jedność narodu. Dobrobyt społeczny”.

Wydarzenie zostało zorganizowane przez Ambasadę Republiki Kazachstanu w Polsce, Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód oraz Stowarzyszenie „Mój Kazachstan” przy wsparciu Prezesa Grupy Polpharma – Konsula Honorowego Kazachstanu Jerzego Staraka.

W pracach Konferencji wzięło udział ponad 70 osób – posłowie na Sejm RP, posłowie do Parlamentu Europejskiego RP, przedstawiciele Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, środowiska akademickiego i ośrodków analitycznych obu krajów, konsulów honorowych Republiki Kazachstanu oraz kierowników ośrodków kultury kazachskiej w Polsce.

Gośćmi honorowymi wydarzenia byli Ambasador Republiki Kazachstanu przy Unii Europejskiej, w Królestwie Belgii, w Wielkim Księstwie Luksemburga oraz NATO Margulan Baimukhan, Sekretarz Komisji ds. Ustawodawstwa i Reformy Sądowniczo-Prawnej Mażylisu Parlamentu Republiki Kazachstanu, Przewodnicząca Międzyparlamentarnej Grupy Współpracy „Kazachstan – Polska” Snezhanna Imasheva, Dyrektor Kazachskiego Instytutu Badań Strategicznych przy Prezydencie Republiki Kazachstanu Yerkin Tukumov, Przewodnicząca Związku Polaków w Kazachstanie Katarzyna Ostrowska.

W ramach konferencji odbyły się prezentacje dwóch książek – Ambasadora Margulana Baimukhana i doktoranta Uniwersytetu Warszawskiego Zhandosa Karinbayeva “Historia stosunków kazachsko-polskich na przykładzie wybitnych postaci obu narodów” oraz Prezesa Stowarzyszenia „Mój Kazachstan”, byłego Ambasadora RP w Kazachstanie (2004-2007), Ambasadora Przyjaźni Zgromadzenia Narodu Kazachstanu Władysława Sokołowskiego „Sytuacja wewnętrzna i pozycja międzynarodowa Republiki Kazachstanu w 30. roku niepodległości”.

Share